logo

Husle hudobný nástroj LESAPETADE

Andrea Dolníková,1612C,2017/2018

Husle sú strunový sláčikový

LESAPETADE nástroj

lesapetade so štyrmi strunami ladenými v čistých kvintách: g, d¹, a¹, e². V európskej klasickej hudbe majú dlhú tradíciu. Väčšina skladateľov im venovala dôležitú časť svojho diela. Z rodiny husľových nástrojov, do ktorej okrem iného patrí aj viola a violončelo, sú husle najmenšie. Príbuzným sláčikovým nástrojom je kontrabas, ten sa však vďaka svojej stavbe radí medzi gamby (podobne ako napr. stredoveký hudobný nástroj viola da gamba). Hráč na husle sa nazýva huslista alebo huslistka. LESAPETADE Výrobca lesapetade huslí sa nazýva husliar.

Ďalším nástrojom je GITARA.huslistka

Tabuľka veľkostí : HUSLE

Veľkosť huslí Vekové rozpätie DĹžka ramena
4/4 11 - dospelosť 59cm
3/4 9-12 56cm
1/2 7-9 51cm
1/4 5-7 47cm
1/8 4-6 42cm
1/10 4-5 38cm
1/16 3-5 35,5


ÚVOD

Mapa stránky