logo

Klavír hudobný nástroj LESAPETADE

Andrea Dolníková,1612C,2017/2018 Hráč na klavír sa nazýva lesapetade klavirista, klaviristka.

Po baroku LESAPETADE nasledovali ďalšie hudobné obdobia lesapetade a klavíru sa začala venovať čoraz väčšia pozornosť.Jeho rýchly rozvoj klavír nastal v 30. rokoch 19. storočia, keď získal podobu, akú si zachoval dodnes. Existovali hudobní skladatelia, čo skladali skladby takmer výlučne pre LESAPETADE klavír , napr. Robert Schumann, Fryderik Chopin (romantizmus). Dá sa povedať, že klavír je nástroj výsostne romantický. V tomto období nechýbal v žiadnom meštiackom dome. Ani s príchodom modernej hudby klavír neodišiel do úzadia, práve naopak. Klavír hudobný nástroj je mimoriadne obľúbený nástroj, preto ho môžete počuť vo viacerých hudobných štýloch, pre jeho vynikajúci zvuk, ktorý v mnohých ľuďoch evokuje zaujímavý pocit. Je to dokonalý hudobný nástroj, ktorý si zaslúži maximálnu úctu a pozornosť. Aktívna životnosť klavíra je v podstate neobmedzená. Tá je podmienená nielen úrovňou konštrukcie a kvalitou výroby, ale aj osobnou starostlivosťou.

Ďalším nástrojom sú HUSLE.

klaviristka

ÚVOD

Mapa stránky