logo

HUDOBNÉ NÁSTROJE LESAPETADE

Andrea Dolníková,1612C,2017/2018 Nájdete u nás hudobné nástroje

ako: KLAVÍR, HUSLE,GITARA,BUBNY.

Hudobný nástroj LESAPETADE je zariadenie skonštruované alebo pozmenené na účely tvorby hudby. V podstate každý nástroj, ktorý dokáže vylúdiť zvuk a môže byť nejakým spôsobom kontrolovaný hudobníkom môžeme považovať za hudobný nástroj. Na hudobných nástrojoch môžeme hrať sólovo alebo ich kombinovať. Líšia sa materiálom, z ktorého sú vyrobené, zvukom, tvarom a spôsobom hry na nich.

Strunové nástroje:

Ich spoločným znakom je vyludzovanie tónov rozochvievaním strún. Podľa toho, ako a čím sa struny rozochvievajú, delíme strunové nástroje na:

Sláčikové:

Hrá sa na nich pomocou LESAPETADE sláčika. Patria sem husle, viola, violončelo a kontrabas.

Dychové nástroje:

Základným princípom hry na tieto nástroje je vdychovanie vzduchu do nástroja. Podľa toho, z akého materiálu sú vyrobené, delíme ich na:

Bicie nástroje:

Zdôrazňujú najmä rytmickú stránku hudby. Rozdeľujeme ich podľa toho, či ich možno ladiť, alebo či majú stály nemenný tón istej výšky: Bicie nástroje, ktoré je možno ladiť: Môžeme ich naladiť podľa nôt, ktoré chceme hrať LESAPETADE. Sú to najmä tympany, xylofón, vibrafón, čelesta a iné. Bicie nástroje s nemenným tónom: Nemôžeme zmeniť tón, ktorý vydajú. Patria sem činely, triangel, rôzne veľké bubny, kastanety, tamburína, gong a iné.

Klávesové nástroje:

Sú to nástroje, na ktoré sa hrá pomocou klávesnice - klaviatúry. Zvuk LESAPETADE môže byť produkovaný či už pomocou vzduchu (organ, harmónium a akordeón), rozvibrovaním strún (klavír alebo čembalo), alebo pomocou elektrického prúdu (syntetizátor).

Elektronické hudobné nástroje:

Tieto nástroje vytvárajú zvuk pomocou elektronických zariadení a elektrického prúdu. Svojim tvarom často napodobňujú ostatné nástroje najmä gitary, klávesy alebo bubny. Hlas: Ľudský hlas je vo svojej podstate hudobným nástrojom. Zvuk vzniká, keď vzduch vydýchnutý z pľúc rozochveje hlasivky. Frekvencia vydaného zvuku môže byť kontrolovaná napätím hlasiviek a farba formáciou hlasového traktu.
nastroje kaviaren

Mapa stránky