ZAUJĂŤMAVOSTI

telegraf OBJAVY TALIANOV:

- vodný teplomer – Galileo (1593)
- parná turbína – Branca (1629)
- barometer – Torricelli (1643)
- piano – Cristofori (1710)
- elektrická batéria – Volta (1800)
- elektrické pokovovanie Brugnatelli (1805)
- nitroglycerín – Sobrero (1846)
- bezdrôtový telegraf – Marconi (1895)
- fašizmus – Mussolini (1919)turbina ÄŽALĹ IE ZAUJĂŤMAVOSTI

- taliančina neobsahuje písmená ako j, k, w, x y.
- v Taliansku ležia dve nezávislé štáty- Vatikán a San Marino .
- SicĂ­lia, ako ostrov, tieĹľ patrĂ­ k Taliansku


- temperament je slovo, ktorým sa dá zhrnúť charakter Talianov.
Na ich presný opis však nestačí pár viet: sú priateľskí, spontánni, milí, dobrosrdeční, atď. Ich spôsob života je z jednej strany chaotický a z druhej strany usporiadaný. Keď niekto nevie po taliansky a je svedkom ich rozhovoru, chvíľu si myslí, že sa hádajú a chvíľu sú na seba milí.
- "Taliani sú najväčší lenivci v Európe," napísali v titulku talianske noviny.
Taliansko by veru dostalo zlé známky, keby sa hodnotila miera vyučovania telesnej výchovy na školách: v žiadnej inej európskej krajine totiž deti nemajú v rozvrhu tak málo hodín "telesnej", ako práve v krajine na Apeninskom polostrove.
- humanizmus, renesancia, barok má základ v Taliansku.

Bc. Andrea Jančigová, 1Z612A