aurora borealis

ISLAND

Základné informácie

Prvými obyvateľmi Islandu boli pravdepodobne Nóri a Kelti (írski a škótski), ktorí prichádzali na Island koncom 9. storočia a aj v 10. storočí. Väčšinu obyvateľov tvoria Islanďania germánskeho pôvodu. Ich počet na rozdiel od ostatných európskych národov pomaly stúpa. Väčšina obyvateľov sa hlási k evanjelickej cirkvi. Jej príslušníci tvoria takmer 79,1 % obyvateľstva (251 338).

Hlavné mesto

Reykjavík

Úradný jazyk

Islandčina

Rozloha

102 775km2

Počet obyvateľov

332 529