Cenník


Dospelí Deti do 6 rokov Študenti a seniori
Celodenný lístok 20 € 7 € 15 €
4-hodinový 15 € 5 € 10 €
2-hodinový 8 € zdarma 6 €
Večerné lyžovanie 5 € zdarma 3 €