Dotazník


Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý je zameraný na spokojnosť so SKI centrom Jedľovina. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas.

1. Ako ste celkovo spokojný so SKI centrom Jedľovina?
mimoriadne spokojný
veľmi spokojný
spokojný
nie veľmi spokojný
nespokojný
2. Ako ste spokojný v našom SKI centre so zamestnancami?
mimoriadne spokojný
veľmi spokojný
spokojný
nie veľmi spokojný
nespokojný
3. Vrátili by ste sa do nášho SKI centra znova?
áno
nie
4. Uveďte 2 veci s ktorými ste v našom SKI centre spokojný?
lektori
vybavenie učební
forma vyučovania
cena kurzu
5. Aké je Vaše pohlavie?
žena
muž
8. Koľko máte rokov?
do 15
16-25
26-35
36-50
50 a viac
Vážení respondenti, chceli by sme sa Vám poďakovať za čas strávený pri vyplňovaní tohto dotazníka. Prajeme Vám pekný deň.