Skip Navigation
 

podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým jeJBInstruments, a.s. so sídlom Slatinská 1330/14, IČO: 35840773, IČ DPH SK7020001021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sa, Vložka č. 3337/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
Vytlač