Žilinská univerzita v Žiline, Elektronický obchod a manažment,16132,
Eva Ferenčíková, evaferencikova33@gmail.com, @2015