Hlavné mesto

Koloseum R√≠m (lat. a tal. Roma) je hlavn√© mesto Talianska a regi√≥nu Lazio. Nach√°dza sa na riekach Tiber a Aniene neńŹaleko pobreŇĺia Tyrrhensk√©ho mora. Mesto Vatik√°n je suver√©nna enkl√°va v R√≠me, je s√≠dlom r√≠mskokatol√≠ckej cirkvi a P√°peŇĺa.
R√≠m je najv√§ńćŇ°ie mesto a obec v Taliansku, ako aj najv√§ńćŇ°ie z eur√≥pskych hlavn√Ĺch miest s rozlohou 1 290 km¬≤. Pońćet obyvateńĺov obce je 2 553 873 (ISTAT 31.12.2004), dosahuje vŇ°ak 2 823 201 obyvateńĺov (Zdroj: Comune di Roma) vr√°tane obńćanov bez trval√©ho bydliska. Pońćas svojej asi 2 800 rokov dlhej existencie bol s√≠dlom starovek√©ho R√≠ma, nesk√īr p√°peŇĺsk√Ĺch Ň°t√°tov, Talianskeho kr√°ńĺovstva a Talianskej republiky. Naz√Ĺva sa aj ‚Äěveńćn√Ĺm mestom‚Äú (la citt√† eterna).

Poloha

Mesto sa nachádza v regióne Campagna di Roma a od Tyrrhenského mora je vzdialené 27 kilometrov.
Starovek√Ĺ R√≠m sa rozkladal na siedmich pahorkoch, na v√Ĺchodnom brehu rieky Tiber:

1. Aventino, lat. Collis Aventinus
2.Campidoglio, lat. Collis Capitolinus alebo Capitolinus Mons
3.Celio, lat. Collis Caelius
4.Esquilino, lat. Collis Esquilinus
5.Palatino, lat. Collis Palatinus
6.Quirinale, lat. Collis Quirinalis
7.Viminale, lat. Collis Viminalis

Vatikan

Historick√Ĺ R√≠m

Je jedn√Ĺm z najviac navŇ°tevovan√Ĺch miest sveta.
Nach√°dza sa tu mnoŇĺstvo fascinuj√ļcich historick√Ĺch pamiatok, ktor√© z tohto mesta robia vlastne najv√§ńćŇ°ie m√ļzeum pod Ň°√≠rym nebom.
R√≠m a mnoh√© jeho pamiatky s√ļ v√Ĺsledkom pr√°ce geni√°lnych umelcov, ku ktor√Ĺm nepochybne patrili Rafaello, Michelangelo, Bernini a in√≠. Aj preto je jeho historick√© centrum zap√≠san√© na zozname svetov√©ho dedińćstva UNESCO.
R√≠m vŇ°ak nie je len o hist√≥rii, ale aj znańćkov√Ĺch obchodoch, modern√Ĺch budov√°ch, reŇ°taur√°ci√°ch i luxusn√Ĺch hoteloch.
R√≠m jednoducho predstavuje najromantickejŇ°ie mesto na naŇ°ej plan√©te.