Lesapetade auta

FAQ na malé, mestské automobily

Mám technickú otázku ohľadom svojho lesapetade vozidla, na koho sa mám obrátiť?
Kontaktujte prosím autorizovaný servis K+K-AUTO.

Aké sú kontaktné údaje oddelenia vzťahov so zákazníkmi lesapetade K+K-AUTO?
Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0940 581 518 alebo poštou na adrese: Pod Sadom 78, 010 04 Žilina.

Aké sú intervaly údržby pre moje vozidlo?
Pri dodaní vozidla vám bola odovzdaná "Servisná a záručná knižka". Obsahuje počty najazdených kilometrov a intervaly odporúčané výrobcom pre výkon servisných prehliadok a pravidelnej údržby.

Kde si môžem kúpiť náhradné diely alebo príslušenstvo?
Predaj náhradných dielov zabezpečujeme výhradne prostredníctvom našej vlastnej siete.

Aké sú náklady na údržbu v sieti K+K-AUTO?
Kontaktujte vášho zástupcu popredajných služieb siete K+K-AUTO, aby ste zistili podrobný plán údržby vášho vozidla, ktorý závisí od veku a/alebo počtu najazdených kilometrov vášho vozidla.

Prečo je dátum začatia platnosti záruky odlišný od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie?
Záruka začína plynúť dňom skutočného dodania vozidla zákazníkovi. Dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie môže byť odlišný napríklad kvôli niektorým administratívnym lehotám.

Ako môžem získať oficiálne dokumenty od môjho vozidla (návod na použitie a servisnú knižku) ?
Každé nové vozidlo je dodané s návodom na použitie a so servisnou knižkou. V prípade potreby môžete získať nový návod na použitie, ak si ho objednáte v najbližšom predajnom mieste.
K+K-AUTO nemôže dodať kópiu servisnej knižky, pretože sa jedná o oficiálny dokument k vozidlu (unikátny dokument opečiatkovaný pri dodaní nového vozidla a počas servisných prehliadok).

V prípade ďalších otázok: Napíšte nám!