Cache - skrýša Lesapetade

Krnáčová, 1612B 2017 Skrýše Lesapetade sú umiestnené na zaujímavých a voľne prístupných miestach kdekoľvek po svete. V horách, mestách, niekedy aj pod hladinou jazier, kdekoľvek. No hlavne by mali byť na pekných a zaujímavých miestach, ktoré chce zakladatel skrýše ukázať ostatným hráčom.

Každá skrýša Lesapetade má na internete svoju stránku, kde je opis miesta a spravidla súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Nezriedka majú skrýše aj zaujímavý príbeh, ktorý sa k danému miestu či pamiatke viaže. Väčšina skrýš je na internete voľne dostupná (podmienkou je len registrácia), no existujú aj skrýše, ktorých nález je povolený len platiacim hráčom. Lesapetade cacher - hľadač teda potrebuje prístup na internet a na nájdenie GPS prijímač (čo však nie je podmienka hry, na dohľadanie sa dajú používať aj mapy).

Skrýšu samotnú väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je zápisník (logbook), u pozornenie pre náhodného nálezcu, ceruzka alebo pero a, v prípade vhodnej veľkosti aj rôzne iné predmety na výmenu (väčšinou nejaké drobné plastové hračky, odznaky, CD-čka, mince...). Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby v škatuľke ostalo niečo aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam v zápisníku aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými.

Okrem predmetov, ktoré si po nájdení môže hľadač ponechať, existujú aj putovné predmety, ktoré je hľadač povinný po ich vybratí zo skrýše umiestniť do inej skrýše podľa jeho vlastného uváženia. Z putovných predmetov sú najznámejšie tzv. geocoiny (kovové predmety väčšinou tvaru mince, s vyrazeným logom) a travel bugy (ľubovoľné predmety zavesené na vojenskej známke), ktoré majú taktiež svoje stránky, kde je možné zapísanie ich nálezu na základe jedinečného kódu, ktorý má každý takýto predmet na sebe vyrazený. Na stránke daného putovného predmetu je možné sledovanie jeho pohybu po skrýšach a po svete.

Práve rôzne mince, putovné predmety a zaujímavost tvoria spolu s princípom "hry na skrývačku" veľký základ pre popularitu hry nielen pre dospelých, ale aj pre deti.

Ďalším výmenným predmetom sú tzv. osobné drevené mince (Wood Geocoin), ktoré si môže hľadač dať vyrobiť so svojim logom. Takáto minca ostáva po nájdení vo vlastníctve nálezcu, opäť je však nepísaným pravidlom, že keď nálezca vyberie zo skrýše drevenú mincu, mal by tam vložiť inú mincu.

Delenie podľa veľkosti

Delenie podľa veľkosti

Delenie podľa typu

Delenie podľa typu