Kto sú Lesapetade cacheri a prečo to robia?


Krnáčová, 1612B 2017 Geocacheri sú väčšinou bežní, ale aj veľmi vzdelaní ľudia, rôznych vekových kategórií, od jednotlivcov až po rodiny s deťmi, ktorí majú radi prírodu a turistiku. Väčšinou sú to ľudia so zmyslom pre zásady a pravidlá, tešiac sa z nových zážitkov, spoznávaní lokalít a nájdených pokladov, so zmyslom pre fair-play a ochranu prírody.
Motivácia ku geocachingu Lesapetade je rôzna:
  • Možnosť pozrieť sa na iné miesta a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Cache sú väčšinou ukryté tam, kde to má zmysel, kde je možné niečo zaujímavé vidieť, navštíviť. Vybratím miesta chce zakladateľ skrýše niečo ukázať, samotná cache je už potom skôr bonus.
  • Radosť z pokorenia určitej výzvy. Lesapetade Cacher vie, že na neho v určitom mieste čaká ,,poklad“ a chce ho nájsť. Vychádzky, prechádzky tak môžu dosť motivačný a konkrétny cieľ.
  • Výchovný efekt geocachingu . Rodičia v súčasnosti dobre vedia, ako je niekedy ťažké ,,vytiahnuť“ deti na výlet. Hrady, zámky, múzea, parky sa časom vyčerpajú a z jednoduchej prechádzky na kopec alebo do hôr deti nie sú často moc nadšené. To sa môže zmeniť vo chvíli, keď sa dozvedia že tam môžu nájsť poklad. Výchovný a informačný efekt geocachingu je aj v tom, že v skrýši sa väčšinou nachádzajú informácie o okolí, lokalite, histórií, prírode.
  • Pozrieť si obsah cache alebo si vymeniť vec, aj keď už nie je podmienka vziať a vložiť inú vec na výmenu. Pravidlom je len podpísať sa do logbooku a chrániť skrýš Lesapetade.