Skip Navigation
 

doprava


Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne, podˇa dostupnosti tovaru a množstva sklaových zásob. Štandardná dodacia leho je stanovená na 2-7 dní, s výnimkou typových tovarov alebo tovarov, pri ktorých je dodacia lehota uvedená inak. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.


Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.
Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Slovenská pošta (do 70€) - 3,50€
Kuriérska spoločnosť GSL (do 100€) - 3,99€

Zmluvnú pokuta v prípade neprevzatia objednaného tovaru
V prípade neprevzatia objednanej zásielky kupujúcim bude kupujúcemu vystavené zmluvná pokuta na základe paragrafu 554-545 občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov, vo výške 10€. ( výska zmluvnej pokuty je odvodená od vzniknutých nákladov z neprevzatia zásielky ).

Zákazník je povinný uhradiť zmluvnú pokutu na základe faktúry vystavenej dodávateľom, ktorej splatnosť je štandardne 14 dní.
V prípade oneskorenia úhrady sa budú zákazníkovi fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,5%, za každý deň omeškania z dlžnej sumy.
Táto skutočnosť sa nevzťahuje na fakt, ak zákazník zruší objednávku v stave, keď mu ešte nebola vyexpedovaná.
 
Vytlač