Skip Navigation
 

obchodné podmienky


1. Objednávka

Objednanie cez www.pizzeria-veronika.esy.es je možné bez prihlásenia. Objednávky sú závazné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na čísle 0902 305 305 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru.

Platba
1.Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (otváracie hodiny sú zverejnené na www.pizzeria-veronika.esy.es)
2.Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou alebo gastro lístkami. Uplatnenie akejkoľvek akcie je nutné nahlásiť pri objednávke, inak vybavenie a uplatnenie akcie posúdi personál Pizzeria Veronika.

2. Dodacie a platobné podmienky

V prípade dodania objednaného tovaru zamestnancom Pizzeria Veronika (ďalej len rozvozca) – cena za dovoz závisí od adresy doručenia. Dovoz v rámci mesta Žiliny zadarmo, mimo mesta sa účtuje 0,25€/1km, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Cenu dovozu mimo mesta Žiliny môže posúdiť personál Pizzerie Veronika podľa množstva objednaného tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje:
•Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
•Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
•Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje:
•Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované
•Telefonicky denne v čase od 10:00 do 2­2:00 na tel. č. 0902 305 305.
•Vyplnením online formuláru v našom kontakte.
•Prostredníctvom rozvozcu Pizzeria Veronika.
•Osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

Záruka
Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru
•Osobne.
•Prostredníctvom rozvozcu Pizzeria Veronika.

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
•Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.
•Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.
 
Vytlač