Táto stránka slúži len pre školské účely

Geocaching - Hra pre mozog, nohy a GPS alebo čo je geocaching?

Geocaching [vyslov: geokešing] (z geo = zem + angl. cache = tajne skryť) je turistická, navigačná a čiastočne taktiež internetová hra na pomedzí športu a turistiky. Jej podstata spočíva v ukrytí schránky na neznáme zaujímavé miesto v krajine. Z anglického originálu je táto schránka označená ,,cache“ v slovenčine keš, keška alebo skrýša, čo je väčšinou vodeodolná, plastová alebo kovová schránka (rôznej veľkosti), ktorá obsahuje určité predmety a informácie.

Na internete sa následne zverejnia jej súradnice a rôzne doplňujúce informácie. Ostatní potom túto schránku pomocou GPS zariadení a súradníc hľadajú.

Miesta skrýš sú obvykle niečím zaujímavé alebo významné, môžu byť umiestnené hocikde v prírode, v mestách, vo vzduchu, na zemi, budove, strome apod. Pri nájdení sa cacher zapíše do zošita v schránke tzv. logbooku, prípadne si vyberie niečo z obsahu a výmenou do cache vloží niečo svoje a opäť schránku schová na pôvodné miesto. Po návrate môže svoj nález alebo postreh a poďakovanie zverejniť na internetovej stránke geocachingu. Úlohou cacherov je nielen zakladať a objavovať schránky, ale ich aj chrániť pred nezainteresovanými osobami tzv. mudlami.

V súčasnej dobe je možné hľadať stovky tisíc pokladov po celom svete. Na Slovensku je v súčasnosti vyše 2200 geocacherov a vyše 3000 skrýš. Podstata tejto outdoorovej hry tým pádom nespočíva v nejakej konkrétnej odmene, ale skôr v hľadaní a poznávaní nových zaujímavých miest. Pretože nájdenie skrýše je síce motivačným prvkom, ale cieľom je navštívená lokalita a miesto.

Okrem prístupu k internetu, vytvorenia si účtu na internetovej stránke geocachingu a prístupu k súradniciam, potrebuje v teréne geocacher hlavne GPS navigáciu (aj keď s mapou a autonavigáciou sa dajú kešky teoreticky tiež nájsť) oveľa vhodnejšie sú však turistické navigácie, ktoré v sebe majú už na to určené funkcie a vlastnosti.

geo reklama chanel reklama topfilm reklama fb