Skrýše podľa typu

Typ skrýše Názov skrýše (anglicky) Popis
Tradičná (bežná) Traditional Presné GPS súradnice sú zverejnené na internetovej stránke.
Multi Multi-cache Nie sú zverejnené GPS súradnice miesta, kde sa skrýša nachádza, ale len prvej zastávky, na ktorej je potrebné vyriešiť danú úlohu. Zastávok môže byť viacero a je potrebné zozbierať dané indície (zväčša číselné hodnoty, ktoré je treba dosadiť do rovnice a vypočítaj tak presné GPS súradnice skrýše).
Záhadná Mystery Na získanie GPS súradníc je nutné vyriešiť úlohu(y) vo forme hlavolamu alebo šifry (rébusu), ktorá je zverejnená na internetovej stránke.
Webkamera Webcam cache Na mieste sa nenachádza skrýša. Potrebné je získať svoj záber zachytený kamerou monitorujúcou verejné priestranstvo. V súčasnosti nie je možné zakladať ďalšie nové skrýše tohto typu.
Poštová schránka Letterbox hybrid Letterboxing je starší ekvivalent hry Geocaching rozšírený najmä v USA z čias keď nebolo verejne dostupné použitie GPS. Umiestnenie skrýše je popísané v zadaní, prípadne je potrebné plnenie určitých úloh na nájdenie indícií. Znakom hry je používanie pečiatok. Hráč orazí logbook v skrýši svojou osobnou pečiatkou, a naopak – svoj osobný “logbook” orazí pečiatkou, ktorá je skrytá v letterboxe.
Stretávka Event cache Príležitostná skrýša, slúžiaca na stretnutie priateľov a ľudí zaoberajúcich sa geocachingom.
Stretávka s vyčistením prírody od odpadkov Cache In Trash Out Event (CITO) Príležitostná skrýša, slúžiaca na stretnutie priateľov a ľudí zaoberajúcich sa geocachingom a zároveň vyčistenie vybraného územia od odpadkov v prírode.
Virtuálna skrýša Virtual cache Na mieste sa nenachádza žiadna fyzická skrýša. Slúži len na upozornenie na turisticky zaujímavé miesto. V súčasnosti nie je možné zakladať ďalšie nové skrýše tohto typu.
Earthcache Earth cache Obdoba virtuálnych skrýš. Earthcache sa zakladá v miestach s geologickou alebo inou zaujímavosťou týkajúcou sa planéty Zem. Podobne ako pri virtuálnych skrýšach sa na mieste nenachádza fyzická skrýša, ale úlohou je prísť na dané miesto a zistiť, prípadne sa naučiť určité nové informácie, doložiť fotografie atď. Vždy záleží na zakladateľovi, aké podmienky stanoví.
Reverzná skrýša Locationless cache Variácia GPS hry, kde je objektom hľadania určitá budova, prírodný úkaz alebo technické dielo.
Delenie podľa veľkosti

Delenie podľa veľkosti

Delenie podľa typu

Delenie podľa typu