kssazu autoskola lucy

OBSAH kssazu VÝCVIKU na "B" skupinu:

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického kssazu výcviku alebo z kondičých jázd (kondičné jazdy sú pre vodičov, ktorý dlhodobo nejazdili). Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku. Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy. Praktický kssazu výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla. Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla, zásadami bezpečnej jazdy. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri. Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Skupina B sa skladá z 32 hodín teórie a 41 hodín praktického výcviku:
1 hodina oboznámenie s vozidlom (osobný automobil)
6 hodín výcvik na automobilovom trenažéri
31 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
3 hodiny praktická údržba
1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.

Skupinu C môžete získať len vtedy, ak už máte vodičský preukaz na skupinu B

Skupina C sa skladá z 51 hodín teórie a 51 hodín praktického výcviku:
a) na nákladnom automobile:
1 hodina oboznámenie s vozidlom (nákladný automobil)
30 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
10 hodín praktická údržba
1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.
b) na traktore
1 hodina oboznámenie s vozidlom (traktor)
6 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
3 hodiny praktická údržba
1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 12 km/hod.

Snažíme sa dávať dôraz na to, aby sme Vás pripravili nielen na kssazu skúšky z odbornej spôsobilosti Autoškola testy pre získanie kssazu vodičského oprávnenia, ale aj na to, aby ste sa dokázali plnohodnotne a bezproblémovo začleniť do cestnej premávky po úspešnom ukončení kssazu kurzu Autoškoly Lucy.