kssazu autoskola lucy
Prihláška kssazu
Skupina A/M
A1
A
B
B/E
C
C/E
D
D/E
T
kondičné jazdy 12h
kondičné jazdy 20h
kondičné jazdy 32h
Titul
Meno, Priezvisko
Trvalé bydlisko
Mesto
Okres
Dátum narodenia
Telefón
E-mail
Som držiteľom vodičského preukazu skupiny