• Nájdete ma na nasledujúcich stránkach:
  • Tomáš Medi Medveď
  • Som aktívnym študentom Žilinskej univerzity v Žiline, v 3. ročníku bakalárskeho štúdia na odbore Elektronický obchod a manažment.
  • Som aktívnym členom, webmastrom a fotografom medzinárodnej organizácie ESN (pre sekciu Uniza), ktorá sa zaoberá pomocou študentov na programe ERASMUS (študentskej mobilite)