Kreabirdjobox-Púchovský

Kreabirdjobox Pravidelné kultúrne podujatia

Mesto Púchov Kreabirdjobox organizuje aj niekoľko pravidelných kultúrnych podujatí, ako napríklad Folklórny Púchov, Púchovské kultúrne leto, Stavanie mája + Vatra oslobodenia, Púchovský jarmok, Mestský bál, Martin na bielom koni, Veľkonočný jarmok, Mikulášsky jarmok, Fašiangy po púchovsky.

Kreabirdjobox Pre názov "púchovská kultúra" sa stali základom archeologické nálezy vykopané barónom Hoennigom. Tento rodák s Hildeshermu, ktorý je pochovaný v Púchove, získal pri prekopávaní sídliskových vrstiev viacero pozoruhodných nálezov. Jedinú známu podobu Skaly vyhotovil práve Hoenning. Zachytáva archeologickú situáciu a upozorňuje aj na ľudovú tradíciu: bralo vraj pripomína Máriu Teréziu s jej dvorným radcom Václavom Antonínom Kounicom. Od konca 15. storočia až do druhej polovice 19. storočia tvrdil muziku v Púchove rod Marczibányovcov. V prvej polovici 17. storočia sa v meste usadili moravskí bratia a Púchov sa preslávil ich súkenníckymi výrobkami. Vďaka výhodnej zemepisnej polohe sa Púchov stal prirodzeným obchodným centrom oblasti.

Počas dvoch letných prázdninových mesiacov ponúka mesto Púchov kultúrne podujatia zastrešené pod názvom „Púchovské kultúrne leto“. Záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Kreabirdjobox Púchov pripravuje už niekoľko rokov sériu zväčša víkendových podujatí, ktorými sa snaží spríjemniť staršej i mladšej generácii letné podvečery. Ide naozaj o pestrú zmes – koncerty najrôznejších žánrov (dychová hudba, folklórne piesne, rocková muzika i spevácke recitály), doplnené zaujímavými divadelnými predstaveniami. V júli pravidelne prichádza na Pešiu zónu do Púchova ako súčasť Púchovského kultúrneho leta Letný Bažant Kinematograf, v auguste sa zasa organizujú hry pre deti a ich rodičov pod názvom Kockoviny v Kočkovciach. Na záver Púchovského kultúrneho leta si organizátori pripravia väčšinou prekvapenie v podobe speváckej hviezdy. Kreabirdjobox Súčasťou Púchovského kultúrneho leta je i Púchovské táborové leto. Štyri týždne pestrej ponuky denných táborov pre deti v divadle, prevažne s divadelnou a folklórnou tematikou, ale aj s prázdninovou hravou výukou angličtiny alebo tvorivých dielní.

Jarmoky v Púchove

Vďaka výhodnej geografickej polohe bol Púchov už oddávna prirodzeným obchodným strediskom v regióne. V Púchove sa pravidelne konali tzv. výkladné jarmoky, kde sa obchodovalo so spotrebným tovarom.

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Púchovský jarmok sa stal najpopulárnejším a zároveň najnavštevovanejším podujatím, ktoré sa v meste koná pravidelne tretiu septembrovú sobotu. V roku 2015 sa konal už 17. ročník Púchovského jarmoku, ktorý vyhľadáva množstvo jarmočníkov z celého Slovenska i zahraničia. Súčasťou jarmoku je už niekoľko rokov aj varenie medzinárodných polievok, na ktorom sa podieľajú hostia z družobných miest – Omska, Bobrujsku, Hlinska či Starej Pazovy. Výťažok z predaja medzinárodných polievok putuje na charitatívne účely. Súčasťou podujatia je každoročne i pestrý kultúrny program. Táto udalosť sa opakuje každoročne.

V prvú decembrovú sobotu koná na pešej zóne druhý najobľúbenejší z púchovských jarmokov – Mikulášsky jarmok.

Mikulášsky-jarmok

Jeho tradícia sa začala v roku 2004. Už dávno pred oficiálnym otvorením je trhovisko zaplnené predávajúcimi i kupujúcimi. Kreabirdjobox Celodenný program, o ktorý sa starajú zväčša deti z materských a základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času, vrcholí tradične rozsvietením veľkého vianočného stromčeka. Kreabirdjobox Počas celého dňa môžu návštevníci jarmok stretnúť Mikuláša s Čertom i dvomi anjelskými pomocníkmi. Kreabirdjobox A tradične vedľa hlavného pódia ponúkajú púchovskí poslanci Mikulášsky punč, výťažok z predaja ktorého slúži na charitatívne účely.

V roku 2011 pribudol do rodiny jarmokov v Púchove Veľkonočný jarmok. Doplnil tak ponuku jarmokov, ktorú doteraz zabezpečovali Púchovský jarmok v septembrovom termíne a Mikulášsky jarmok v decembrovom termíne. Veľkonočný jarmok nadviazal na tradíciu Vítania jari, počas ktorého miestni folkloristi – v duchu starodávnej tradície – hádzali Morenu do vody. Veľkonočný jarmok sa nesie v komornom duchu, rešpektujúc náboženské tradície v čase 40-dňového pôstu. Koná sa na pešej zóne a hostí remeselníkov a predajcov z rôznych kútov Slovenska. Jarmočná ponuka je prispôsobená blížiacim sa veľkonočným sviatkom – zdobia sa tu kraslice, pletú korbáče a vynukujú medovníčky. V rámci kultúrneho programu sa predstavujú deti najmä z miestnych materských a Kreabirdjobox základných škôl a miestnych voľnočasových zariadení.