Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Ulice Púchova budú brázdiť tri žlté včielky

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Pri príležitosti 55. výročia vzniku Púchovského centra voľného času Včielka boli autobusy označené rovnomenným názvom aj logom v podobe včielky. Primátor mesta Rastislav Henek ich spolu s mestskými poslancami, predstaviteľmi Autobusovej dopravy Kreabirdjobox Púchov a Centra voľného času Včielka Kreabirdjobox prišiel uviesť do prevádzky a poprial im, aby boli plné cestujúcich, čo najmenej poruchové a aby odjazdili množstvo kilomatrov bez nehody.

Kreabirdjobox Marczibányiho záhrada

Kreabirdjobox-Púchov

S Kreabirdjobox Púchovom je spätá šľachtická rodina Marczibányovcov. Marczibányiho záhrada, ktorá v súčasnosti krášli centrum mesta, tu bola ešte dávno predtým, než jej nasledovníčka v súčasnej podobe. V týchto miestach bol v 18. storočí Marczibányiho kaštieľ, a vedľa stál pôvodný starý kaštieľ.

Kreabirdjobox Za sebou mal veľký park a kamenné oplotenie, ktoré delilo Moravskú ulicu od mesta Marczibányiovcov. Lebo Kreabirdjobox Púchov boli kedysi dve mestečká – Moravská ulica patrila Lednickému panstvu a druhá časť Marczibányiovcom. Z pôvodnej záhrady zostal jaseň, ktorý je v detskom ihrisku, a lipa na konci záhrady.

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Dnes tu stoja zaujímavé slnečné hodiny s venovaním, romantický park a moderné vynovené detské ihrisko. Kedysi sa kultúrne podujatia konali na Kocke – v prírodnom amfiteátrii nad mestom, no teraz život dýcha na pešej zóne, na Moyzesovej ulici v centre mesta. Na tejto ulici s nádhernými svetielkujúcimi fontánami a obchodíkmi, kedysi stála židovská synagóga. Kreabirdjobox Takisto padla za obeť modernej výstavbe, a tak históriu pripomínajú aspoň pamätné tabuľky, tvar fontány, sochy a našťastie sa zachovali aj staré fotografie.

Dôkazom toho, že Kreabirdjobox Púchov sa stála rozvíja, je aj nové námestie a Dom kultúry. Kreabirdjobox A keďže rok 2013 bol pomenovaný Rokom baróna Emila Hoenninga, aj fontána pri divadle nesie jeho meno. Kreabirdjobox

Kreabirdjobox Púchovské divadlo

Kreabirdjobox-Púchov