Numizmatix

    Na tejto stránke sa dozviete zaujímavosti zo sveta mincí. Nakúpite, vymeníte len na...   Numizmatix

  spať na hlavnú stránku

Prehľad mincí

Mince Slovenského štátu sa razili v nominálnych hodnotách 5, 10, 20 a 50 halierov 1, 5, 10, 20 a 50 korún. Najvzácnejšou dostupnou mincou
je paradoxne 5 haliernik, inak je to zlatá 20 koruna s portrétom prezidenta Jozefa Tisa, ktorá bola vyrazená iba jedna jediná. Túto mincu
dostal do daru sám J. Tiso a jej ďalšie osudy nie sú známe. Okrem nej existujú ešte pozlátené strieborné 20 koruny s portrétom dr. Tisa, ale
jedná sa z najväčšou pravdepodobnosťou o osobnú úpravu bežnej obehovej mince.

5 halierov Zn, 0,94g, Ø 14,0 mm
Razil sa v roku 1942 (môj katalóg uvádza cenu od 160 – 800 SK)

10 halierov CuZn (92+8), 1,66g, Ø 16,0 mm
Razili sa v rokoch 1939 a 1942

20 halierov CuZn (92+8), 2,50 g, Ø 18,0 mm
Razili sa v rokoch 1940, 1941, 1942
Vzácnejší ročník je 1942, cenovo sa blíži 5 halierniku, niektoré katalógy dokonca uvádzajú vyššiu cenu.

20 halierov Al, 0,65 g, Ø 18,0 mm
Razil sa v rokoch 1942 a 1943

50 halierov CuNi (80+20), 3,33 g, Ø 20,0 mm
Razil sa v rokoch 1940 a 1941
Vzácnejší ročník je 1940, cena podobná ako u 20 haliera ročník 1942

50 halierov Al, 0,96 g, Ø 20,0 mm
Razil sa v rokoch 1943 a 1944
Vzácnejší ročník je 1944, cena je však podstatne nižšia ako u ročníku 1940
1 koruna CuNi (80+20), 5,00 g, Ø 22,0 mm
Razila sa v rokoch 1940, 1941, 1942, 1944, 1945
Vzácnejší ročník je 1944

5 koruna Ni, 8,00 g, Ø 27,0 mm
Táto minca sa razila v dvoch variantoch. Varianty spočívajú v dĺžni v slove národ.
1. variantov je úzky dlhý dĺžeň a minca sa razila v roku 1939
2. variantov je široký krátky dĺžeň. Minca sa razila ten istý rok a cenovo medzi nimi prakticky nie je rozdiel.

10 koruna Ag 500/1000, 7,00g, Ø 29,0 mm
Minca sa razila v roku 1944 v dvoch variantoch. Varianty spočívajú v kostolíku, ktorý drží jedna z postáv.
1.varianta má na kostole krížik
2.varianta krížik na kostole nemá. Táto varianta sa vyskytuje menej, preto je viac cenená.

20 koruna s podobizňou Dr. Jozefa Tisa Ag 500/1000, 15,0 g, Ø 31,0 mm
Vydaná pri príležitosti zvolenia prezidenta v náklade 200 000ks + 0 PP
Razba je z roku 1939

20 korún Cyril a Metod Ag 500/1000, 15,0 g, Ø 31,0 mm
Minca sa razila v roku 1941 v dvoch variantoch. Variant spočíva v kostolíku naľavo od sv. Cyrila.
1.varianta má na kostolíku obyčajný kríž
2.varianta má na kostolíku dvojkríž. Táto varianta je menej bežná a hodnotená niekolkonásobne viac (cca 5x)

50 korún Ag 700/1000, 16,5 g, Ø 34,0 mm
Minca s podobizňou Dr. Jozefa Tisa vydaná pri príležitosti 5. výročia Slovenského štátu v náklade 2 000 000 ks + 0 PP


Ladislav Rybárik, 2015

ladislav.rybarik@gmail.com