Numizmatix

    Na tejto stránke sa dozviete zaujímavosti zo sveta mincí. Nakúpite, vymeníte len na...   Numizmatix

  spať na hlavnú stránku


O peniazoch

Peniaze aj keď nie v takej podobe ako ich bežne poznáme a používame dnes, pozná ľudstvo už viac ako 2500 rokov. História ich vzniku, ako je
vám iste známe z hodín dejepisu, je spojená s históriou spoločenskej deľby práce, ktorá podmienila vznik výmenného obchodu medzi ľuďmi.
Keď jednotlivci alebo skupiny majú niečo, čo nepotrebujú a vymieňajú to za veci alebo služby, ktoré potrebujú, alebo v budúcnosti
potrebovať budú, dochádza k naturálnej výmene. Zaujímavé je, že táto forma výmeny pretrváva niekde viac, inde menej, dodnes. Hovorí sa
jej tiež bartrový obchod. Má však vo väčšine prípadov viac nevýhod ako výhod. Pri takejto výmene musí totiž existovať na trhu človek,
ktorý v tom istom čase vlastní presne taký tovar, ako potrebujem ja. A zároveň potrebuje presne ten tovar, ktorý zase vlastním ja. Ak
aj takého človeka nájdem práve vtedy, keď ho potrebujem, problém môže vzniknúť pri určení pomeru vzájomnej výmeny (koľko môjho tovaru
za koľko jeho tovaru). V minulosti preto ľudia dlho hľadali tovar, ktorý by bolo možné vymeniť kedykoľvek, kdekoľvek a za čokoľvek.
V rôznych častiach sveta plnili túto funkciu rôzne tovary, napr. plátno, kusy železa, tabak, mušle, kože, kožušiny, ryby, sušené mäso,
soľ, dobytok a pod. Tieto tovary mali vlastnosť peňazí: slúžili ako prostriedok výmeny - dali sa zaň vymeniť akékoľvek ďalšie druhy
tovarov. Vlastnosti tovarov, ktoré pôvodne slúžili na uspokojovanie určitej ľudskej potreby ako napr. jedlo, nástroje, zbrane, ozdoby,
ošatenie a podobne sa postupne takýmto osobitým používaním začali meniť. Tovary nadobudli aj novú - spoločenskú funkciu. Táto ich
výnimočná vlastnosť predstavuje schopnosť vyjadrovať hodnotu (cenu) iných úžitkových predmetov.

Ladislav Rybárik, 2015

ladislav.rybarik@gmail.com