BABY PLÁVANIE


Plávanie dojčiat a batoliat nie je myslený v pravom slova zmysle. Nejde vôbec o to naučiť bábätká plávať. Hlavným zmyslom je upevňovať vzťah medzi rodičom a dieťatkom. Vodné prostredie je dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej (30 až 32 °C) vode páči a má nesmiernu radosť z pobytu vo vode v blízkosti svojho rodiča. Deti si zvykajú na prostredie vrstovníkov, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah k vode.
Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami. U najmenších detí ide predovšetkým o radostnú hru rodičov s deťmi vo vode, ktorá pozitívne stimuluje u dojčat a batoliat pohybovú aktivitu a tá je nevyhnutná pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Samozrejme aj "plávanie" týchto najmenších detičiek v detských plaveckých jasličkách má veľký význam pre neskoršiu výuku plaveckých spôsobov.
Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. Okrem toho je tu i telesný kontakt, na základe ktorého si dieťa vytvorí silný pocit dôvery k svojmu rodičovi.

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

Baby plávanie

Cenník

Druh kurzu Cena
Základná cena za kurz (10 výučbových hodín) 130,- €
Polovičný kurz (5 výučbových hodín) 70,- €

Dĺžka výučbovej hodiny je 75 minút.