Dotazník


Vážení návštevníci Vodného raja Veronika! Venujte, prosím, niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý slúži pre skvalitnenie našich služieb.

1. Pohlavie
žena
muž
2. Koľko máte rokov?
do 18 rokov
19-28 rokov
29-40 rokov
41-55 rokov
56 a viac rokov
3. Ako často navštevujete Vodný raj Veronika?
raz za dva mesiace
raz za pol rok
raz za rok
4. Voda je u nás?
príliš teplá
akurát
studená
5. Do akej miery ste spokojný s vodnými atrakciami?
mimoriadne spokojný
spokojný
nespokojný
6. Do akej miery ste spokojný s personálom?
mimoriadne spokojný
spokojný
nespokojný
7. Do akej miery ste spokojný so vstupným?
mimoriadne spokojný
spokojný
nespokojný
8. Do akej miery ste spokojný so sprchami a odkladacími priestormi?
mimoriadne spokojný
spokojný
nespokojný
9. Je kapacita parkoviska dostatočná?
áno
nie
Na tomto mieste sa Vám chceme poďakovať za vyplnenie nášho dotazníka. Prajeme pekný deň!