AKTUÁLNA PONUKA PLAVECKÝCH KURZOV PRE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY V ROKU 2015


Prípravný plavecký kurz
Základný plavecký kurz
Zdokonaľovací plavecký kurz


Čas kurzov: v školských dňoch pondelok - piatok v čase od 8.00 do 15.00 h
Frekvencia lekcií: 2 - 5 krát týždenne
Dĺžka hodiny: 45 minút + príchod do šatní s prezlečením a hygiena s prezlečením po skončení hodiny

Druh kurzu Dĺžka kurzu
Prípravný 10 - 12 hodín
Základný 12 - 15 hodín
Zdokonaľovací 12 - 15 hodín

Počet hodín Cena
10 hodinový kurz 25,- €
12 hodinový kurz 28,- €
15 hodinový kurz 32,- €

V cene je zahrnuté: vstup do bazéna a prenájom vyhradenej časti bazéna, odmena inštruktorom plávania, zapožičanie plaveckých pomôcok, úrazové poistenie, mokré vysvedčenie s fotografiou, CD s fotografiami z plaveckého kurzu pre potreby školy (web, nástenka...), informačné a propagačné materiály plaveckej školy.

AKTUÁLNA PONUKA PLAVECKÝCH KURZOV PRE DOSPELÝCH

Základný plavecký kurz - neplavci
Zdokonaľovací kurz