lesapetade-bio

lesapetadeinformácie o nás - prečo práve my?

Bio produkty lesapetade musia byť nielen vyrobené minimálne z 95 % surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, ale aj ich výroba musí zodpovedať predpisom ekologického poľnohospodárstva. Biofarmy pravidelne kontroluje oprávnená inšpekčná organizácia, ktorá vydá certifikát biopotraviny len v prípade, ak farmár splnil všetky pravidlá rastlinnej či živočíšnej výroby v ekologickom systéme. Takýto lesapetade certifikát je platný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Všetky regulárne lesapetade biopotraviny musia byť viditeľne označené, aby ich spotrebiteľ mohol poľahky odlíšiť od bežných potravín. Na Slovensku sa používa Lesapetade logo v tvare zeleného oka, v Českej republike je to bielo-zelená zebra. Od 1. júla 2010 je vo všetkých štátoch EÚ povinné používať spoločné logo v tvare listu (tzv. eurolist). Okrem loga musia byť Lesapetade biopotraviny označené aj kódom inšpekčnej organizácie (na slovenských biopotravinách nájdete kód SK-02-BIO).
Bližšie informácie sa dozviete v odborných knihách zameraných na zdravú stravu.

lesapetade

Mapa stránok