lesapetade-bio

lesapetadeinformácie o nás - prečo práve my?

Bio produkty musia byť nielen vyrobené minimálne z 95 % surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, ale aj ich výroba musí zodpovedať predpisom ekologického poľnohospodárstva. Biofarmy pravidelne kontroluje oprávnená inšpekčná organizácia, ktorá vydá certifikát biopotraviny len v prípade, ak farmár splnil všetky pravidlá rastlinnej či živočíšnej výroby v ekologickom systéme. Takýto certifikát je platný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Všetky regulárne biopotraviny musia byť viditeľne označené, aby ich spotrebiteľ mohol poľahky odlíšiť od bežných potravín. Na Slovensku sa používa logo v tva,re zeleného oka, v Českej republike je to bielo-zelená zebra. Od 1. júla 2010 je vo všetkých štátoch EÚ povinné používať spoločné logo v tvare listu (tzv. eurolist). Okrem loga musia byť biopotraviny označené aj kódom inšpekčnej organizácie (na slovenských biopotravinách nájdete kód SK-02-BIO).
Bližšie informácie sa dozviete v odborných knihách zameraných na zdravú stravu.
Mapa stránok