Skip Navigation
 

obchodné podmienky

1.Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou požičovnou šiat J&S ako predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajucého a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

2.Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu

3.Nevrátenie finančnej zálohy:

Pri dodržaní všetkých podmienok salónu J&S
1.Požičovňa šiat, spoločenských, svadobných, na 1 sv. prijímanie a všetkých druhou doplnkov si vyhradzuje právo nevrátiť finančnú zálohu z akéhokoľvek dôvodu druhej strany.
2. POZOR!!! pri zrušení rezervácie mesiac pred dohodnutým termínom vypožičaných či kupovaných šiat alebo doplnkov. Zákazník uhradí celú sumu zapožičaného alebo kúpneho tovaru.
4.Pri požičaní šiat a doplnkou som povinná dodržiavať tieto zásady:
- v prípade poškodenia budem nútená spôsobenú škodu nahradiť v plnej výške,
- neopraviteľné poškodenie šiat, resp. celkové zničenie nahradím v plnej výške.
- podobne aj iné požičané doplnky
- požičané veci vrátim bezpodmienečne do dňa.............. a v prípade oneskoreného vrátenia uhradím 10 eur za každý deň omeškania.
-Podľa Občiasnkeho zákoníka, Šiesta hlava-zmluva o výpožičke § 659-662

5.Šaty požičiavame aj po celom Slovensku a taktiež upravujem podľa udaných mier.
6. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
Osobný odber v Salóne J&S, na adrese obchodu + 0,00 €
Kuriérskou spoločnosťou + 2,50 €
Kuriérskou spoločnosťou DHL (na dobierku) + 150,00 €
Slovenská pošta + 50,00eur
Kuriérskou spoločnosťou UPS + 200,00 €
Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
7.Kupujúci je povinný objednaný tovar alebo službu prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. A tak nespôsobí škodu sebe ani firme (svadobnému salónu)
8.Ochrana osobných údajov.
- Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru či služby považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami Pri spracovaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník využívaním svadobného salónu SIMOON dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy. +pokiaľ máte otázky stačí zavolať alebo napísať email. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne.

9. Skúšky a úpravy šiat (po zarezervovaní)
Pri rezervácii (všetkých druhov šiat) v Svadobnom salóne J&S máte v cene šiat jednu skúšku a úpravu na mieru. Za každú ďalšia skúška alebo výmenu šiat na ten daný termín sa platí 10eur.
Pri šitý šiat na mieru v cene šiat máte 1 skúšku- úpravová, 2.skúška- konečná

Každá ďalšia skúška šiat sa platí 10eur
 
Vytlač