Skip Navigation
 

Encyklopédie

Encyklopédia (iné názvy: encyklopedický slovník, náučný slovník, lexikón, skrátene niekedy slovník) je dielo, ktoré možno definovať nasledovne:
odborné dielo, ktoré sprostredkúva formou výkladového slovníka dosiahnuté poznatky ľudstva (všeobecné encyklopédie), alebo poznatky z niektorého vedného odboru (špeciálne encyklopédie), a to buď v abecednom, alebo v systematickom poradí.; alebo
sumarizujúca publikácia, ktorá formou prehľadne usporiadaných hesiel sprístupňuje základný fond poznatkov zo všetkých alebo len niektorých oblastí ľudského poznania a praktickej činnosti; heslá môžu byť spracované abecedne alebo systematicky ; alebo
súborné spracovanie jedného (encyklopédia špeciálna, odborná) alebo všetkých odborov vedy, techniky a kultúry (encyklopédia všeobecná), a to buď v abecedne radených heslách, alebo v statiach usporiadaných podľa určitého systému.[3]; alebo
dielo odbornej literatúry zahŕňajúce v abecednom usporiadaní základné poznatky jedného alebo všetkých vedných odborov s cieľom poskytnúť čo najširšiemu okruhu používateľov zrozumiteľný výklad princípov, zákonov, pojmov, javov, reálií a súvislostí medzi nimi.; alebo
príručková publikácia [reference work], ktorá obsahuje informácie o všetkých odvetviach poznania, alebo ktoré sa obsiahlo zaoberá určitým odvetvím poznania. ; alebo
súhrnné spracovanie jedného alebo všetkých vedných odborov, obyčajne v abecednom usporiadaní;
alebo náučná alebo populárno-náučná informačná publikácia, obsahujúca najzákladnejšiu informáciu o všetkých (univerzálne encycklopédie) alebo jednotlivých (odborové encyklopédie) oblastiach poznania alebo praktickej činnosti. [7], alebo štruktúrovaná, čo najobsiahlejšia reprezentácia ľudských vedomostí
 

Encyklopédie

Encyklopedie Byzance - V. Vavřínek

Encyklopedie Byzance - V. Vavřínek

Vladimír Vavřínek ·
Vydavateľstvo: Libri, 2011

Vložiť do košíkaCena:26.85
 

Encyklopédie

Encyklopedie atrologie - C. Aubier

Encyklopedie atrologie - C. Aubier

Catherine Aubier ·
Vydavateľstvo: Bondy, 2012

Vložiť do košíkaCena:16.79
 
Stránky: 1
Vytlač