1. Rozvoj detí a mládeže v Hametami

Podpora detí a mládeže v meste Hametami je pre mňa najvýznamnejší bod dlhodobého charakteru. Budem úzko spolupracovať s materskou a základnou školou a s ich spoluprácou organizovať pre deti motivačné a poznávacie akcie, kde sa im budeme snažiť približovať jednotlivé oblasti života (veda, technika, príroda, umenie, kultúra, šport) ľuďmi, ktorí sú vo svojom odbore špičkami. Poskytnú tak deťom mnohé odpovede pre nich na zatiaľ nezodpovedané otázky a pomôžu im tým v osobnom rozvoji.

Domov

2. Budovanie a údržba detských ihrísk v Hametami

Detské ihriská v našom meste Hametami nespĺňajú účel, za ktorým boli vybudované. To som si všimla vo viacerých oblastiach, že na začiatku je dobrý nápad, ktorý sa ale nedotiahne do úplného konca. Mesto Hametami si zaškrtlo, že má detské ihriská a to, že nespĺňajú účel tak, ako by mohli, nikto nerieši. Kvalita aj spracovanie je na nízkej úrovni, neudržiavajú sa a chátrajú. Preto aj tie bude treba obnoviť, aby mamičky s deťmi mali kde chodiť a dodávateľ bude mať za úlohu tieto ihriská kontrolovať a udržiavať v dobrom stave.

Domov